Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Provincie deelt uitkomsten onderzoek N224 niet

Algemeen

WOUDENBERG De provincie Utrecht wil de uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek voor de Stationsweg-Oost N224 niet delen met Woudenberg. Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich over vervolgstappen. 

De provincie Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de mobiliteit op de Stationsweg-Oost. Eén van de vragen was hoeveel extra verkeer de N224 aan kan, zodat er bijvoorbeeld een bedrijventerrein en/of een nieuwbouwwijk in Woudenberg-ZuidOost gebouwd kan worden.

Op 17 februari bleek tijdens de bespreking tussen de gemeente en de provincie van de tussentijdse uitkomsten dat er een verschil van mening tussen de gemeente en de provincie bestaat over het belangrijkste onderdeel van het onderzoek. 

‘De provincie vooral kijkt naar de scenario’s voor ontwikkeling vanuit Vitaliteit, terwijl de gemeente Woudenberg de mobiliteit als belangrijkste knelpunt voor scenario’s ziet,’ laat wethouder Daphne de Kruif aan de gemeenteraad weten. 

‘Tevens bleek dat de provincie, door de continue groei van Woudenberg en de instroom van buiten die uit het WBO (Woonbehoefteonderzoek) blijkt, van mening is dat Woudenberg nu niet bouwt voor eigen behoefte, maar voor de regio,’ aldus De Kruif. 

Vervolg op pagina 3

‘Als wij bouwen om de druk om Amersfoort en Utrecht te verminderen, kijkt de provincie anders naar onze bouwplannen. We helpen buurgemeenten,’ veronderstelde Michel Hardeman, fractievoorzitter van het CDA, tijdens de commissievergadering. Daphne de Kruif kon dat niet onderschrijven.

‘Het mobiliteitsonderzoek geen inzicht geeft in de kwantitatieve vraag, hoeveel extra woningen en/of hectaren bedrijventerrein kan de N224 aan,’ laat De Kruif weten.
‘Ook is geconstateerd dat het wenselijk en nodig is om de functie van de N224 nu
en in de toekomst nader te bezien, nu deze weg één van de weinige provinciale wegen is die de verstedelijking van regio Amersfoort en Arnhem/Nijmegen/Food Valley verbindt, welke gevolgen kan hebben voor de drie dorpen - Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg - waar deze weg de centrale verbinding vormt,’ schrijft De Kruif aan de gemeenteraad.

‘In maart is duidelijk geworden dat de Provincie het bovendien niet wenselijk acht dat het mobiliteitsonderzoek enkelvoudig met de gemeenteraad wordt gedeeld. Aangezien zij de eigenaar zijn van dit onderzoek, kan ik u, ondanks eerdere toezeggingen, dit onderzoek
dus niet toezenden,’ aldus De Kruif. ‘Deze laatste informatie is recent, het college gaat daarom in beraad over mogelijke
oplossingsrichtingen.’

De gemeenteraadsfracties wilden graag over de informatie kunnen beschikken en vroegen of er een methode was waardoor de informatie toch openbaar gemaakt kon worden.

Daphne de Kruif zei dat de provincie eigenaar van het onderzoek is en niet gedwongen kan worden de informatie vrij te geven.