Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Huisartsen op zoek naar meer ruimte in De Schans

Algemeen

WOUDENBERG De huisartsenpraktijk De Schans en Omnia Wonen zijn in gesprek met elkaar om tot een herverdeling van de ruimten te komen. 

De huisartsenpraktijk heeft ruimtegebrek en voerde daarom in februari van dit jaar een patiëntenstop in. 

Dat blijkt uit een memo van wethouder Moniek van de Graaf aan de gemeenteraad.

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg stelde begin van dit jaar vragen over de huisvesting van huisartsenpraktijk De Schans in de ruimte van Omnia Wonen.

Al snel bleek dat de praktijk ruimtegebrek had en dat dit een probleem was. 

De toenmalige wethouder beloofde deze kwestie met de huisartsen te bespreken in het halfjaarlijkse overleg en de gemeenteraad over de ontwikkelingen schriftelijk op de hoogte te houden. 

De huisartsenpraktijk in De Schans heeft ruimtetekort en heeft daarom een patiëntenstop in moeten voeren in februari van dit jaar. 

‘De praktijk wil graag binnen De Schans uitbreiden. Met het vertrek van het kantoor van Omnia Wonen leek die kans zich voor te doen. 

De gesprekken met Omnia Wonen verliepen echter zeer langzaam. 

Dit had te maken met de bestemming van het pand, waardoor Omnia Wonen niet vrijelijk met hun vastgoed kon doen en laten wat ze wilde. 

In februari sprak de bestuurder van Omnia Wonen, op vragen van de gemeente, de verwachting uit op relatief korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven en contact op te zullen nemen met de huisartsenpraktijk,’ staat in de memo te lezen.

De stand van zaken oktober 2022 was als volgt: ‘Omnia Wonen en Huisartsenpraktijk De Schans zijn goed in overleg. 

Ze kijken in gezamenlijke afstemming naar de mogelijkheden voor een herindeling van de ruimte van Omnia Wonen. 

Er is inmiddels een offerte aangevraagd bij een aannemer om de door de huisartsen gewenste uitbreiding met één kamer, binnen de voormalige kantoorruimte van Omnia Wonen te realiseren. 

Na oplevering van de offerte is de volgende stap dat Omnia Wonen en de huisartsenpraktijk met elkaar in gesprek gaan om overeenstemming te bereiken over de huurprijs.’