Afbeelding

Jumbo wil link met de Voorstraat voelbaar en zichtbaar maken

Algemeen

WOUDENBERG Er zijn opvallende plannen voor de ontwikkeling van de Voorstraat. De Jumbo wil het aantal vierkante meters uitbreiden en een aantal winkels wordt misschien een kwart slag gedraaid. Dat vertelde gebiedsregisseur Herman Dechesne bij een presentatie aan de gemeenteraad.

‘Het centrum van Woudenberg voelt niet echt als een centrum,’ constateerde Dechesne. ‘Dat komt door de N226, die dwars door het centrum loopt. Daarom heeft men niet het idee dat het één centrum is. Ik heb begrepen dat er ooit een plan is geweest om de N226 te onder tunnelen, maar daar heb ik de laatste tijd niets meer over gehoord.’

De Jumbo wil het aantal vierkante meters uitbreiden. Een grote voorwaarde is dan wel dat de entree en de winkel zichtbaar moeten zijn vanaf de Voorstraat. ‘De link met de Voorstraat moet zichtbaar en voelbaar zijn. Anders heeft de verbouwing geen zin,’ verklaarde Dechesne. In de grond voor de winkel zitten veel nutsleidingen. Dat maakt de uitbreiding van de winkel ingewikkeld.

Door de mogelijke uitbreiding zal de situatie van Het Schilt misschien gaan veranderen. Ook moeten er meer parkeerplaatsen komen.

Dechesne overlegt met de eigenaren van de Voorstraat 21 tot en met 29a over de mogelijkheid hun winkels een kwart slag te draaien, zodat ze beter aansluiten bij de Jumbo. ‘Ze hebben er wel oren naar. Voor het einde van het jaar komt er meer duidelijkheid over.’

Hij denkt dat een horecagelegenheid het goed zou doen in dat deel van de Voorstraat. 
Hij verwacht dat er een financieel onrendabele top bij de bouwplannen zal zijn. Voor dat gedeelte moet er subsidie aangevraagd worden.

Een architectenbureau onderzoekt nu of de plannen realistisch zijn en fysiek uitgevoerd kunnen worden. ‘We moeten alle belangen in het oog houden,’ aldus Dechesne. Hij vertelde dat hij bij de gesprekken geholpen wordt door een belegger, die geen eigenbelang heeft, maar wel goed ligt in de buurt. ‘Ik ben blij met de hulp uit het dorp.’

Aan het begin van de Voorstraat mogen winkels verkleuren. Dat betekent dat ze niet langer een winkelbestemming hoeven te hebben, maar ook als huizen bewoond kunnen worden. ‘Dat is in lijn met ons ingezette beleid,’ verklaarde Dechesne.

Winkels in Voorstraat mogelijk kwart slag gedraaid