Afbeelding
Foto: Letty Vlot

De erop-uit-weken tot en met 4 oktober

Algemeen

WOUDENBERG Vanuit Woudenberg zijn er veel initiatieven en activiteiten aangemeld voor de erop-uit-weken. Daarmee is het een mooi en diverse programma geworden. 

Doel is om te laten zien wat er allemaal al in Woudenberg gebeurd voor senioren en senioren te stimuleren om vooral ook gebruik te maken van het aanbod dat er al is. Daarnaast is er tijdens deze weken op een aantal momenten bijzondere aandacht voor dementie.

- 60 activiteiten tijdens de erop-uit-weken in Woudenberg
- 17 partijen organisaties bij betrokken SWO, diverse zorgorganisaties, cultuurhuis, oudheidskamer, sportverenigingen.
- 10 speciale activiteiten deze weken met aandacht voor dementie (van goede films, training tot spreekuren casemanagers) zie bijlage.
- informatie over programma via website de Kleine Schans: https://www.dekleineschans.nl/nieuws/programma-de-erop-uit-weken-in-het-teken-van-dementie/

In het Alzheimercafe, zijn de erop-uit-weken door wethouder Moniek de Graaf geopend. Het wordt een leuk en interactief programma over dementie. 

Willen jullie de erop-uit-weken ook onder de aandacht te brengen van de mensen die jullie spreken en stimuleren om gebruik te maken van het diverse aanbod?
Scholingsmomenten over dementie en de benadering
Dit najaar zijn er 5 verschillende trainingen van 2,5 uur over dementie en hoe je om kunt gaan als mensen in je omgeving cognitieve problemen hebben. Deze trainingen worden verzorgd vanuit Samen Dementie Vriendelijk.

De trainingen worden gratis aangeboden voor inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers uit Woudenberg. Van harte welkom om je aan te melden voor 1 van de trainingen. 

In een dagdeel geeft de training een goede basis over dementie en wat belangrijk is in de omgang met mensen met dementie. Een meerwaarde is dat je andere mensen in Woudenberg ontmoet en zodoende er ook uitwisseling kan plaatsvinden. 

Is een dagdeel te veel, dan is het ook mogelijk om met een gratis online training van 15 minuten ook al goede handvaten te krijgen. Deze is te vinden via Kun jij Willem helpen? | Samendementievriendelijk.

Op de volgende momenten zijn de trainingen in Woudenberg:
dinsdagavond 4 oktober 19-21.30 uur
vrijdag 11 november 9.30–12 uur
donderdag 17 november 14–16.30 uur
vrijdag 25 november om 14–16.30 uur
woensdag 30 november 19 uur-21.30 uur

Opgeven kan via https://forms.gle/V6Uowghce4jFJJBj6 of door een voorkeursmoment te mailen aan m.haan@woudenberg.nl. Fijn als jullie deze mogelijkheid onder de aandacht willen brengen bij mantelzorgers, inwoners, leden en vrijwilligers in jullie organisatie. Dit scholingsaanbod mag onder leden of in mails opgenomen worden. We hopen dat alle trainingsmomenten vol komen te zitten met mensen uit Woudenberg.

Laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie
Met alle betrokken organisaties en partijen zijn/gaan we in overleg over het realiseren van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie in Woudenberg per 1 januari 2023. Dit zou bijvoorbeeld de vorm kunnen krijgen van een Odensehuis. 

Een plek waar mensen zelf zoveel mogelijk bepalen wat er gedaan wordt. Een vorm van dagbesteding zowel met een groep als individuele vormen van dagbesteding zoals DemenTalent of het blijven participeren in eigen sociale netwerken. Deze laagdrempelige ontmoetingsplek moet de mantelzorgers ook ontlasting geven. Om dit te laten slagen is goede samenwerking met alle betrokkenen en het al aanwezige aanbod cruciaal. Er wordt gekeken of de samenwerking ook vastgelegd kan worden in lokale samenwerkingsafspraken. Neem gerust contact op als je hierbij actief wilt meedenken, meer wilt weten of aan bij wilt dragen.