Afbeelding
Foto: Vattenfall

Vattenfall gasleverancier gemeente

Algemeen

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft per 1 oktober een nieuwe gasleverancier gevonden. Vattenfall zal het gas leveren. Het college van burgemeester en wethouders schat dat de kosten 8 tot 10 keer hoger zullen liggen dan nu. Het bestaande budget is niet voldoende.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft in het voorjaar besloten dat alle plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke overheden per 10 oktober 2022 de contracten voor gaslevering door Gazprom op moesten zeggen. Hij wilde vanwege de inval van Rusland in Oekraïne niet dat Nederlandse overheden nog contracten zouden  hebben met Gazprom. Hij verplichtte alle overheden de contracten op te zeggen en stelde geld beschikbaar om eventuele rechtszaken te kunnen voeren.  

Veel overheden en ook Woudenberg moesten op zoek naar een nieuwe gasleverancier. Woudenberg koopt gas en andere energie samen met een aantal andere gemeenten. Gezamenlijk gingen ze op zoek naar een nieuwe gasleverancier. Dat bleek een lastige klus, omdat de markt overspoeld werd met overheden die gas nodig hadden en er schaarste in het aanbod was.   

De afdeling communicatie van de gemeente Woudenberg laat desgevraagd weten: ‘We hebben een nieuwe leverancier gevonden voor het gas. Namelijk leverancier Vattenfall met ingang van 1 oktober 2022.’

Een keerzijde van de nieuwe leverancier is dat door de schaarste op de markt het gas fors duurder zal worden. De afdeling communicatie laat weten: ‘Ja, de prijzen voor het 4e kwartaal 2022 zullen 8 tot 10 keer zo duur zijn als voorheen.’ Dat is een forse tegenvaller voor de gemeente Woudenberg, terwijl de begroting toch al onder druk stond. 

In de huidige begroting was een bedrag voor de kosten van het gas opgenomen. Dat is niet voldoende om de nieuwe hogere prijzen te dekken. ‘De huidige beschikbare budgetten zijn niet toereikend. In de Zomerbrief 2022 in de raad van september en de Begroting 2023-2026 in de vergadering in oktober zal aan de raad meer budget worden gevraagd.’ 

Afbeelding