Afbeelding
foto: Pixabay

Plaatsing windmolens zorgt voor spanning tussen gemeenten in regio Amersfoort

Algemeen

WOUDENBERG De komende maanden moeten de gemeenten van de provincie Utrecht bepalen waar ze bijvoorbeeld windmolens willen plaatsen. Dat zal nog veel voeten in de aarde hebben.

De landelijke overheid vindt dat er meer duurzame energie opgewekt moet worden. Daarom hebben de regio’s de opdracht gekregen bepaalde ambitieuze doelen te halen. Dat wordt de Regionale EnergieStrategie (RES) genoemd. De regio Amersfoort moet ook bepaalde doelen halen.

De provincie wil voor 1 december uitsluitsel van de gemeenten, anders bepaalt zijzelf waar de molens geplaatst zullen worden.

Eerder rekende Bert Bosman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, in deze krant voor dat het redelijk zou zijn als er twee of drie windmolens in Woudenberg neergezet zouden worden. Overigens vindt Amersfoort dat er wel erg veel op haar bordje terecht komt en wil graag dat andere gemeenten een gedeelte van haar taken overneemt. Het is duidelijk dat de gemeente Woudenberg haar deel wil doen, maar ook niet meer dan dat.

Er is echter wel een complicerende factor. Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Overal zijn nieuwe colleges van burgemeester en wethouders gevormd. In Leusden won een partij de verkiezingen, die faliekant tegen de plaatsing van windmolens is. In het collegeakkoord staat dan ook dat Leusden geen windmolens gaat plaatsen.

De mededeling van de provincie dat zij dan de plekken zal aanwijzen is voor kennisgeving aangenomen. De Leusdense bestuurders stellen zich op het standpunt dat ze niet door de provincie gedwongen kunnen worden.

Ook in Gelderland hebben de gemeentebesturen van Barneveld en Scherpenzeel besloten dat ze geen windmolens willen.

De Scherpenzeelse raad had eerder ingestemd met plaatsing. Haar nieuwe standpunt werd niet met gejuich ontvangen en leverde heftige discussies op. Dat zal in de regio Amersfoort niet anders zijn als Leusden niet meer meewerkt.

Als Leusden niet meedoet moeten anderen een groter deel van de duurzame opwekking voor hun rekening nemen. Dat vinden de andere gemeenten niet leuk.

Woudenberg stelt overigens als eis bij de plaatsing van windmolens dat de helft in handen van de Woudenbergers moet zijn. Ook moet de opgewekte energie afgevoerd kunnen worden over het energienetwerk. Dat zit op dit moment vol en zal uitgebreid moeten worden.

De bewoners van het buitengebied volgen het proces vol argwaan. De kans is vanwege de regelgeving groot dat de windmolens in het buitengebied terecht zullen komen. Er is een bepaalde afstand noodzakelijk tussen de windmolens en de dichts bij zijnde woningen. Bovendien is al gebleken dat gemeenten een voorkeur hebben om windmolens aan de grenzen van hun grondgebied te zetten.

Het is een lastige situatie. De druk vanuit de provincie en de landelijke overheid op de gemeenten groeit. Een gedeelte van de inwoners is de windmolens liever kwijt dan rijk. Een aantal gemeenten begint terug te krabbelen en wil niet meer meedoen. En toch moeten er in goede harmonie besluiten genomen worden.