Afbeelding
foto: redactie

Inwoners hebben recht op volledige verhaal rondom Henschotermeer

Algemeen

WOUDENBERG Vorige week was er een ingezonden stuk waarin ik verzocht werd geen veronderstellingen meer te doen en vooral geen onzin te verkopen op het gebied van het Henschotermeer dossier. Om met het laatste te beginnen wil ik aangeven absoluut geen onzin te willen verkopen. Dat zou namelijk de indruk wekken dat ik er belang bij heb om lezers op het verkeerde been te zetten. En gelukkig heb ik geen enkel persoonlijk belang in dit dossier. 

Bril van de ondernemer

Ik heb in mijn stukken omtrent het Henschotermeer getracht om het te beoordelen vanuit de zienswijze van een ondernemer. Om hiermee het dossier vanuit twee kanten te kunnen weergeven. In mijn ogen een noodzaak omdat dit nu vanuit CHN eenzijdig gedaan werd en er vooral angst werd ingeboezemd bij de inwoners van Woudenberg en Maarn. Gelukkig beschik ik over bronnen die absoluut verstand hebben van dit onderwerp en de stand van zaken weten. En zij lezen elk stuk voorafgaand aan publicatie.

Te hoge kosten

Het is een feit en zeker geen veronderstelling dat de kosten te hoog werden voor de deelnemende gemeenten dat zij destijds de keuze maakten om de constructie te stoppen. En wanneer er een tekort is van 114.000 euro op de begroting, nadat iedere deelnemende gemeente zijn financiĆ«le verplichting al heeft voldaan, zijn de totale kosten voor het open houden van een plas toch iets hoger en zeker geen peulenschil. Maar elke discussie hierover is zinloos omdat het destijds als een voldongen feit kenbaar is gemaakt. 

Mosterd na de maaltijd

Iedereen heeft vervolgens de kans gekregen om de exploitatie te gaan runnen. Feit is dat er nu al 3 jaar een ondernemer is die de rechten heeft dat te doen. En, als het zo is dat de bezoekersaantallen teruglopen, heeft hij een grote uitdaging om toch winst te kunnen maken. Waarbij je een mening mag hebben over hoeveel winst dat zou mogen zijn, maar feitelijk heeft niemand daar iets over te zeggen. Vraag die ik nog wel heb: waar was CHN destijds en waarom hebben zij toen geen plan ingediend? 

Plaatsen hek en entree heffen; feit of veronderstelling?

Wanneer je entree wil heffen, wil je voorkomen dat het mogelijk is om gratis naar binnen te kunnen. Wie er dan ook de scepter zwaait, gemeente of ondernemer, had een hek geplaatst. CHN kan mij niet wijsmaken dat, als zij de plannen zouden kunnen uitvoeren, ze er niet voor willen zorgen dat ook iedereen betalende bezoeker zou zijn. Dan mis je in mijn ogen elke vorm van realiteitszin. Andere natuurgebieden die ook in het recreatieschap zaten, hebben een hek er omheen staan en ook daar wordt entree geheven.

Indienen plannen

Voor zover mijn informatie reikt, zijn er op dit moment nog geen plannen ingediend bij de gemeenten. En vanuit de gemeente Woudenberg wordt aangegeven tot die tijd geen partij te zijn in de discussies. Dat is dan ook de reden waarom wethouder Moniek van de graaf, nu verantwoordelijk voor dit dossier, zich niet laat horen. Opmerkelijk omdat juist zij, destijds vanuit de oppositie, op de barricade stond en iedereen wilde laten weten dat PvdA-Groen links het niet eens was met de plannen. En ja, ik veronderstel dat de ondernemer met een heel goed verhaal moet gaan komen, wil hij de gemeenteraad in Woudenberg overtuigen.

Feit, mening of veronderstelling

Het is een feit dat dit onderwerp velen van ons bezig houdt. Domweg omdat het jaren anders heeft kunnen zijn. En iedereen heeft er een mening over. Dan zal de toekomst uitwijzen of de gedane veronderstellingen de waarheid blijken te zijn.  

Arno van Dijk

CHN was fel tegen entreegeld heffen, maar rekent er nu zelf mee