Afbeelding
foto: redactie

Provincie laat vlaggen hangen

Algemeen

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft nog geen omgekeerde Nederlandse vlaggen in de openbare ruimte of van gemeentelijke panden afgehaald. Ze wijst vooral naar de provincie Utrecht, die de eigenaar is van de provinciale wegen en aan wiens bezit er wel vlaggen hangen.

Het is de laatste week volop in het nieuws. Overal in het land worstelen gemeenten met omgekeerde Nederlandse vlaggen in de openbare ruimte en in het verkeer.
Sommige gemeenten willen de vlaggen weghalen, maar krijgen dan te maken met heftige reacties. Aan de andere kant komen er klachten van inwoners die helemaal klaar met de vlaggen zijn en willen dat ze weggehaald worden. LetOp Woudenberg vroeg de afdeling communicatie van de gemeente hoe de vlag er in het dorp bijhangt.

Laat Woudenberg de omgekeerde vlaggen hangen, als ze niet voor gevaar in het verkeer zorgen?

Communicatie: ‘Voor zover bekend hangen er geen vlaggen aan gemeentelijke eigendommen, maar aan de eigendommen van de provincie. Het is daarom aan de Provincie Utrecht om te bepalen of en zo ja, wanneer de vlaggen worden weggehaald. Mochten wij als gemeente signaleren dat de verkeersveiligheid in het geding is, wordt in afstemming met de Provincie Utrecht bezien in hoeverre weghalen noodzakelijk is.’ 

Wie beoordeelt dat?

Communicatie: ‘Medewerkers van de gemeente Woudenberg controleren of er vlaggen hangen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Daarnaast heeft de provincie een belangrijke taak omdat het veelal provinciale wegen betreft.’ 

Zijn er pogingen geweest de vlaggen weg te halen en hoe verliep dat?

Communicatie: ‘Er zijn tot nu toe door de gemeente nog geen vlaggen weggehaald.’ 

Zijn er klachten van burgers?

Communicatie: ‘Er zijn tot op heden  geen klachten.’