Afbeelding
foto: redactie

Geld voor initiatieven jaarwisseling

Algemeen

WOUDENBERG De gemeenteraad wil haar verantwoording voor een veilige en gezellige jaarwisseling nemen, maar worstelt nog met de manier waarop dat moet gebeuren. Dat bleek tijdens de raadscommissie.

Gerald van der Linden, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, vertelde dat zijn fractie een voorstel wilde doen om 10.000 euro beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld een feesttent bij oud taxibedrijf Vlastuin op oudejaarsavond. Maar, zei hij erbij, dat wijn op het Plein of een andere initiatief ook goed zou zijn. ‘Die afweging laten we aan het college van burgemeester en wethouders.’ In de raadscommissie van een week eerder sprak Arno van Dijk in. Hij vroeg de gemeenteraad nog voor de zomer een besluit te nemen en 10.000 euro beschikbaar te stellen. Hij wilde een feest bij Vlastuin organiseren om zo voor een veilige jaarwisseling zonder rellen te zorgen. Hij drong aan op een snel besluit omdat het nu eenmaal veel tijd kost om een feest te organiseren.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, zei dat zijn fractie een soortgelijk voorstel overwoog. ‘We willen een garantstelling. De organisatoren moeten wel bewijzen dat ze voldoende moeite gedaan hebben om geld uit de samenleving te halen.’ ‘Dit bedrag is de wortel waar mensen achteraan moeten hollen als prikkel,’ stelde Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD. ‘Nu geven we de wortel gewoon weg.’

Andere fracties spraken uit dat ze beslist geld wilden geven voor een veilige jaarwisseling, maar ze wilden de uitkomsten van gesprekken met de bevolking afwachten. Op 6 juli staat de eerste bijeenkomst gepland. Meerdere fracties wezen er op dat burgemeester Magda Jansen een cultuuromslag wil bewerkstellingen. Hierdoor zouden mensen niet met rellen beginnen en anderen zouden vertellen wat ze weten. Gerald van der Linden vertelde dat zijn fractie een voorstander van dit proces is. ‘Maar zo’n cultuuromslag lukt niet in vijf maanden. Wij hebben een openbaar probleem en moeten onze verantwoordelijkheid pakken.’ Voor de komende raadsvergadering zal er over een manier gesproken worden om het geld beschikbaar te stellen.