gemeentehuis Woudenberg
gemeentehuis Woudenberg redactie

Ambtenaren: ‘werkdruk hoog, plezier laag’

Algemeen

WOUDENBERG De gemeentelijk organisatie kraakt in haar voegen. Er is meer geld nodig om het ambtenarenapparaat te steunen. Er zijn veel vacatures. Het ziekteverzuim is hoog. De werkdruk is problematisch en het werkplezier daalt. Dat blijkt uit een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

In 2019 voerde de gemeente een andere organisatievorm in. De gemeentesecretaris en een directeur vormen de leiding. Sinds die tijd daalt het vertrouwen in de organisatie. De werkdruk stijgt en het werkplezier daalt. Ook blijven er taken liggen. Sommige mensen werken structureel over. Ambtenaren geven aan dat ze zich ondergewaardeerd voelen. De problemen zijn niet alleen veroorzaakt door de nieuwe organisatie. Zo zijn veel leidinggevenden waaronder de vorige gemeentesecretaris verdwenen. Omdat Woudenberg een kleine gemeente is, zijn er veel zogeheten éénpitters, die als enige kennis van zaken hebben. Als zij ziek worden of vertrekken, heeft de gemeente een probleem. 

Het verloop onder de ambtenaren is groot. Andere gemeenten in de regio trekken aan goede werknemers en betalen hogere lonen. Dit zorgt er ook voor dat het voor Woudenberg lastig is werknemers aan te trekken. Veel sollicitanten hebben geen achtergrond bij de gemeente. Ze zijn niet direct een versterking van het apparaat, aangezien ze vaak cursussen moeten doen. Bovendien hebben de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een zware wissel op het ambtenarenapparaat getrokken. Vier ambtenaren zijn volledig bezig met de opvang van vluchtelingen. Anderen moeten hun werk overnemen of er moeten dure krachten ingehuurd worden. 

‘In de organisatie worden gaten met gaten gevuld,’ stelt de memo. De gemeente wil wel mensen aantrekken, ‘maar dat voelt ook als varen in de mist’. De gemeente heeft op dit moment 14 vacatures. De wankele financiële situatie van Woudenberg maakte het lastig om mensen aan te trekken. In de begroting staat een bedrag van 25.000 euro voor de inhuur van derden. Dat is aan lage kant. Ook is er eenmalig een bedrag van 250.000 euro ingeboekt voor de invulling van de vacatures. Dat is een aanname en lang niet zeker dat dit bedrag voldoende is om het probleem op te lossen. 

Er is sprake van achterstallig onderhoud in de organisatie. Zo ontbrak een eenduidige lijst met het aantal medewerkers zowel in vaste dienst als inhuur. Het overzicht van het aantal Fte binnen de loonsom was er niet. In de afgelopen jaren is weinig individuele aandacht voor medewerkers geweest. Ook het proces van politieke besluitvorming was kwetsbaar. Medewerkers geven aan een hoge werkdruk te ervaren naast een vermindering van werkplezier. De organisatie zit zo diep in de uitvoering dat er weinig blik is op de lange termijn en de strategie. Dat was ook de conclusie van de interim secretaris, die hij heeft gedeeld met het presidium.