Afbeelding

Burgemeester wil cultuurverandering

Algemeen

WOUDENBERG Burgemeester Magda Jansen wil een cultuurverandering in Woudenberg bewerkstelligen. Over dat onderwerp hield ze een gloedvol betoog tijdens de raadscommissie. ‘Je bent een loser als je informatie hebt en die niet aan de politie geeft.’ Ze kreeg steun van de fracties.

De raadscommissie besprak uitvoerig de rellen in de oudejaarsnacht en hoe die bij de komende jaarwisseling voorkomen zouden kunnen worden. Er werd gesproken over een tentfeest en strenge preventieve maatregelen. Burgemeester Magda Jansen wilde de oplossing in een andere hoek zoeken. ‘Ik zie een tentfeest niet als een doel of als een oplossing. Ik wil een cultuurverandering in Woudenberg. Dat lukt mij niet binnen een jaar. Dat weet ik. Maar ik wil er toch aan werken.’

‘Ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen dat onrust en rellen nu eenmaal bij een oudejaar viering in Woudenberg horen. Ze vinden dat ik me niet zo druk moet maken,’ zei Jansen fel. ‘Er zijn mensen in het dorp die weten wie er bij de rellen betrokken zijn, maar dat niet aan de politie willen of durven vertellen. Het is de burgerplicht van mensen om informatie te delen. Dat is niet klikken. Je bent juist een loser als je die informatie niet geeft. Die sfeer van geslotenheid en niet spreken, die moet veranderen,’ aldus Magda Jansen.

Niels Bergsteijn, teamchef van politie, viel haar bij. ‘Ons kent ons in het dorp. Iedereen weet wat er gebeurt en wie iets doet. Je ziet bijvoorbeeld rond de jaarwisseling mensen grote dozen uit een auto tillen. Dat kan illegaal vuurwerk zijn. Meld dat aan ons, desnoods anoniem. Dan kunnen we doorpakken.’ Magda Jansen is op zoek naar ambassadeurs, die op de bres willen staan voor een rustige jaarwisseling. 

Om die te vinden en de jaarwisseling veiliger te maken, gaat ze twee keer met de bevolking in gesprek over een cultuurverandering. De eerste sessie staat gepland op 6 juli. ‘Ik roep alle raadsleden op aanwezig te zijn. Neem mensen uit uw netwerk mee. 

Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken.’ De fracties deelden de mening dat er een cultuurverandering nodig is en prezen haar gloedvolle betoog.