presentatie coalitieakkoord
presentatie coalitieakkoord / foto: redactie

Coalitieakkoord ondertekend

Algemeen

WOUDENBERG Gerben Heldoorn, fractievoorzitter van de SGP, Henk van de Wetering, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks en Michel Hardeman, fractievoorzitter van het CDA, hebben maandag hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord ‘Bouwen met vertrouwen’. Henk-Jan Molenaar (SGP), Moniek van de Graaf (PvdA/GroenLinks) en Daphne de Kruif (CDA) worden de nieuwe wethouders.

‘Dit is een mijlpaal in de Woudenbergse politiek en in mijn persoonlijke leven,’ sprak Henk-Jan Molenaar. ‘Het is een eer om dit mooie dorp Woudenberg te dienen,’ zei Moniek van de Graaf. 

‘Het is eervol om wethouder te worden in het dorp waar ik opgegroeid ben,’ vond Daphne de Kruif. 

Luuk Vos, ondersteuner van de coalitie, vertelde dat de onderhandelingen in een goede sfeer waren gegaan. ‘Elke partij heeft op bepaalde punten haar zin gekregen.’ 

De drie partijen, die nu de coalitie vormen, zaten de laatste vier jaar in de oppositie. Zij hebben regelmatig kritiek gegeven op het functioneren van GemeenteBelangen Woudenberg, de ChristenUnie en de VVD, die toen het college van burgemeester en wethouders vormden. Die kritiek kwam soms hard aan. De stemverhouding was toen vaak acht tegen zeven. Het leidde tot veel frustratie bij het CDA, PvdA/GroenLinks en de SGP. 

Tijdens de bezuinigingsdialoog werkten de fracties goed samen. Dat werd onder meer door Marco van de Hoef, senior-raadslid van GemeenteBelangen Woudenberg, als voorbeeld voor deze periode gesteld. Iedereen wilde samenwerking.

Bij de presentatie van de bevindingen van de informateur was de discussie iets meer dan een kwartier vriendelijk. 

Daarna ging Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, in de aanval. Ook Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD, ging er fors in. 

Hoe zien de coalitiepartijen de toekomstige samenwerking? ‘Deze samenwerking begint met een 

stoken hand van de coalitiepartijen. We willen samenwerken en gaan daar ons best voor doen,’ zei Michel Hardeman. ‘In de coalitie gunnen we elkaar bepaalde punten. Dat is ook onze houding naar de oppositie. We willen in gesprek gaan en als hun bijdrage een verrijking van een voorstel is zullen we die input gebruiken.’        

Van één ding is Michel Hardeman overtuigd. ‘Het is niet goed voor de verhoudingen in de raad als de coalitie en oppositie stijf tegenover elkaar staan. Voor de besluitvorming is het ook slecht. We willen bewust een sfeer creëren waarin we naar elkaar luisteren.’ 

De nieuwe coalitiepartijen hebben het oude college van burgemeester en wethouders dikwijls aangesproken op hun communicatie met de burgers. Het hele coalitieakkoord ademt de sfeer uit dat dit in de toekomst op een andere manier moet gebeuren. 

Henk van de Wetering sprak zelfs van een cultuuromslag in het gemeentehuis. ‘We willen open met inwoners communiceren. Daarbij is het belangrijk dat wij duidelijk kaders aan geven. Voor het proces begint moeten we uitdragen wat de verwachtingen zijn. We willen gaan uitleggen wat de situatie is, wat de argumenten zijn en wat onze afwegingen zijn. We kunnen niet iedereen hun zin geven of overal ja op zeggen, maar we kunnen wel uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Het zal in juni niet ineens super werken. En zulke processen kunnen ook weleens mis lopen. Daar moet je dan ook open in zijn en toegeven dat het misgegaan is. Zolang we er maar van leren.’ 

De fractievoorzitters mochten vertellen op welke punten in het akkoord ze trots zijn. Gerben Heldoorn vertelde dat hij trots was op het kleurrijke college. ‘We zoeken samenwerking met de Woudenbergse samenleving, de gemeenteraad en onze partners in de regio en provincie. We bouwen met vertrouwen aan Woudenberg.’

Henk van de Wetering was blij met het plan om 30 procent van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen te laten bestaan. Dat is nog best een uitdaging want nu beslaat het percentage sociale huurwoningen in de woningvoorraad 24,1 procent. Minister Hugo de Jonge eist van elke gemeente 30 procent van de voorraad voor sociale huurwoningen. En bouwen kost nu eenmaal tijd en bouwen van sociale huurwoningen levert niet zoveel geld op voor ontwikkelaars.

‘De dertig procent van Hugo staan al in het akkoord,’ grapte Michel Hardeman. 

‘We willen bouwen voor mensen met een kleine beurs en mensen, die getroffen worden door de inflatie helpen,’ zegt Henk van de Wetering. ‘Daar ben ik trots op.’

Michel Hardeman vond het belangrijk dat de gemeente echt in gesprek gaat met de burgers. ‘Bij elk voorstel staan een aantal vakjes die afgevinkt moeten worden, onder andere communicatie. Dat willen we niet blind doen, maar wel als we echt gecommuniceerd hebben. Dat is een belangrijk punt.’

De portefeuilleverdeling: burgemeester Magda Jansen-van Harten: Bestuursstijl, communicatie en relatiebeheer, Coördinatie maatschappelijke initiatieven,

Versterken lokale democratie, Regionale samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Personeelsbeleid en werkgeverschap en Algemene bestuurlijke zaken.

Wethouder Henk-Jan Molenaar (eerste locoburgemeester): Omgevingsvisie, Ruimtelijke plannen, Vitaal platteland, Monumenten en erfgoed, Financiën en belastingen, Grondbedrijf, Vitaal Dorpshart, Vastgoed, Project Hoevelaar.

Wethouder Moniek van de Graaf (tweede locoburgemeester): 

Wonen, Integraal beheer Openbare ruimte, Duurzame leefomgeving, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Jeugd en gezin, Maatschappelijke ondersteuning, Participatie, werk en inkomen, Onderwijs en leerplicht, Gezonde leefstijl, Opvang en integratie nieuwkomers en Kunst en cultuur.

Wethouder Daphne de Kruif (derde locoburgemeester): Stimuleren burger- en overheidsparticipatie, Milieu en afvalketen, Sport, Energietransitie (RES), Duurzame economie, toerisme en recreatie, Bedrijvigheid, bedrijventerrein, Mobiliteit en verkeer, Project Zuid Oost

20.