Meer Sociale huurwoningen
Meer Sociale huurwoningen / foto: Gemeente Woudenberg

Woudenberg moet meer sociale huurwoningen bouwen

Algemeen

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg moet aan de bak met de bouw van sociale huurwoningen. Gemeenten met te weinig sociale huurwoningen moeten de komende jaren met nieuwbouw toewerken naar 30% sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad. In Woudenberg ligt dat percentage op 24,1 procent.

De Woudenbergse gemeenteraad worstelt met de vraag hoe er voldoende sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Moniek van de Graaf heeft als fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks, regelmatig benadrukt dat de gemeente met meer projectontwikkelaars zou moeten onderhandelen om zo tot de bouw van meer sociale huurwoningen te komen. Zij was tegenstander van een Vereveningsfonds, waarbij ontwikkelaars de bouw van sociale huurwoningen konden afkopen. Zij vreesde dat veel ontwikkelaars dat zouden doen en de extra kosten in de nieuwbouwwoningen zouden doorberekenen. Moniek van de Graaf wordt morgen geïnstalleerd als wethouder van onder meer wonen. Woudenberg heeft dus te weinig sociale huurwoningen en doet een woningbehoefteonderzoek. Het is de gewoonte dat de gemeente die woningen laat bouwen waar behoefte aan is. Echter Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gaat meer sturen op een gelijkmatige spreiding van sociale huurwoningen in het land. Bij sommige gemeenten ligt het percentage onder de 20 procent, in andere gemeenten ligt dat tegen de 40 procent. In zijn programma ‘Een thuis voor iedereen’ stelt hij dat hij wil sturen op 30 procent sociale huurwoningen in elke gemeente. De minister wil ‘meer balans in de woningvoorraad’, zo schrijft hij. ‘Door de concentratie van sociale huurwoningen en de huisvesting van aandachtsgroepen, staat op sommige plekken de leefbaarheid onder druk.’ Om tot een betere balans te komen, worden er prestatieafspraken gemaakt die gemonitord zullen worden. ‘Per regio en gemeente wordt in kaart gebracht wat de omvang van de sociale voorraad is en welk groeimodel per regio en gemeente past om tot het streven van ten minste 30 procent sociale huur te komen,’ zo valt te lezen in Een thuis voor iedereen. Provincies krijgen een ‘wettelijke interventiemogelijkheid’ zodat gemeenten zullen ‘toewerken naar het streven naar meer evenwicht’. Tot en met 2030 moeten er, volgens plannen van de regering, 900.000 woningen gebouwd worden. 600.000 daarvan moeten in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. Deze betaalbare woningen bestaan uit 250.000 woningen sociale huur door woningcorporaties en 350.000 woningen voor mensen met een middeninkomen.