Afbeelding
Foto: Gemeente Woudenberg

Vervolg coalitieakkoord

Algemeen

Gerben Heldoorn vertelde dat hij trots was op het kleurrijke college. ‘We zoeken samenwerking met de Woudenbergse samenleving, de gemeenteraad en onze partners in de regio en provincie. We bouwen met vertrouwen aan Woudenberg.’

Henk van de Wetering was blij met het plan om 30 procent van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen te laten bestaan. Dat is nog best een uitdaging want nu beslaat het percentage sociale huurwoningen in de woningvoorraad 24,1 procent. Minister Hugo de Jonge eist van elke gemeente 30 procent van de voorraad voor sociale huurwoningen. En bouwen kost nu eenmaal tijd en bouwen van sociale huurwoningen levert niet zoveel geld op voor ontwikkelaars.

‘De dertig procent van Hugo staan al in het akkoord,’ grapte Michel Hardeman. ‘We willen bouwen voor mensen met een kleine beurs en mensen, die getroffen worden door de inflatie helpen,’ zegt Henk van de Wetering. ‘Daar ben ik trots op.’

Michel Hardeman vond het belangrijk dat de gemeente echt in gesprek gaat met de burgers. ‘Bij elk voorstel staan een aantal vakjes die afgevinkt moeten worden, onder andere communicatie. Dat willen we niet blind doen, maar wel als we echt gecommuniceerd hebben. Dat is een belangrijk punt.’

De portefeuilleverdeling: burgemeester Magda Jansen-van Harten: Bestuursstijl, communicatie en relatiebeheer, Coördinatie maatschappelijke initiatieven,

Versterken lokale democratie, Regionale samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Personeelsbeleid en werkgeverschap en Algemene bestuurlijke zaken.

Wethouder Henk-Jan Molenaar (eerste locoburgemeester): Omgevingsvisie, Ruimtelijke plannen, Vitaal platteland, Monumenten en erfgoed, Financiën en belastingen, Grondbedrijf, Vitaal Dorpshart, Vastgoed, Project Hoevelaar.

Wethouder Moniek van de Graaf (tweede locoburgemeester): 

Wonen, Integraal beheer Openbare ruimte, Duurzame leefomgeving, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Jeugd en gezin, Maatschappelijke ondersteuning, Participatie, werk en inkomen, Onderwijs en leerplicht, Gezonde leefstijl, Opvang en integratie nieuwkomers en Kunst en cultuur.

Wethouder Daphne de Kruif (derde locoburgemeester): Stimuleren burger- en overheidsparticipatie, Milieu en afvalketen, Sport, Energietransitie (RES), Duurzame economie, toerisme en recreatie, Bedrijvigheid, bedrijventerrein, Mobiliteit en verkeer, Project Zuid Oost.