Afbeelding
Foto: redactie

Regisseur voor centrum aan de slag

Algemeen

WOUDENBERG Het college van burgemeester en wethouders heeft Herman Dechesne aangesteld als regisseur detailhandelsontwikkeling Woudenberg. Hij speelt een cruciale rol in de ontwikkeling voor de plannen voor het Vitale Dorpshart.

Herman Dechesne heeft veel ervaring in de ‘retailvastgoed’ onder meer bij ‘Ahold Real Estate’. Hij wordt de voorzitter van de ‘Task Force’, die ‘commitment’ van de verschillende belanghebbenden in het centrum moet krijgen.

De gemeente heeft samen met de DES een plan opgesteld om van het centrum van Woudenberg een zogeheten Boodschappendorp Plus te maken. Dat is een plek waar inwoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen, maar ook kunnen lunchen, kleding kopen en andere zaken aanschaffen. De ontmoeting tussen dorpsbewoners maakt een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van het centrum uit.

Dechesne moet een succes van de Task Force maken. Dat is een lastige klus, omdat het college van burgemeester en wethouders een bepaald beeld van de invulling van zijn taak heeft, maar een groot deel van de gemeenteraad hem meer invloed wil geven. De raad wil dat belanghebbenden niet vrijblijvend aan de gesprekken kunnen deelnemen, maar zich moeten committeren aan de plannen.

In een persbericht van de gemeente staat: ‘In het centrum bestaat al enige tijd behoefte bij diverse partijen aan herontwikkeling, uitbreiding, verplaatsing of transformatie van winkels en horecagelegenheden. Ook is er behoefte aan clustering van voorzieningen. De verschillende plannen hebben een grote invloed op elkaar. De visie geeft duidelijke kaders waarmee de ondernemers en vastgoedeigenaren samen met de gemeente de schouders eronder kunnen zetten om de plannen verder uit te werken, op elkaar af te stemmen en te realiseren.’ Dechesne moet dit proces in goede banen leiden. 

De raad maakt zich vooral zorgen om de vastgoedeigenaren, die in sommige gevallen tegen hun directe eigenbelang moeten kiezen.