Afbeelding
foto: redactie

Toekomst Henschotermeer in voorjaar duidelijker

Algemeen

WOUDENBERG – Wethouder Anita Vlam verwacht dat de voorstellen voor bestemmingsplanwijzigingen voor het Woudenbergse deel van het Henschotermeer in de periode tussen april en juni gereed zijn. Dan kunnen inwoners ze inkijken en reageren.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, vroeg de wethouder tijdens de commissievergadering naar het tijdspad en de hoeveelheid bebouwing, die in de bestemmingsplanwijziging genoemd zal worden.

Zijn fractie staat positief tegenover de kost van jaar rond horeca. Maar het was hen opgevallen dat er wel veel bebouwing aan de Woudenbergse kant van het meer is voorzien en minder aan de kant van Utrechtse Heuvelrug. 

Leden van de fractie waren op de informatiemiddag in december geweest. Peter van Schaik vertelde dat ze op grond van de ‘moodboards’ hadden berekend dat er 5000 vierkante meter bebouwing bij de ingang van het terrein zou komen.

Wethouder Vlam antwoordde dat de gemeente nog geen berekeningen van de bouwoppervlakte gemaakt had. Maar ze noemde wel het aantal van 84 eenheden.

Volgens Vlam leek het er op dat de plannen voldoen aan eerdere uitgangspunten, maar zijn de plannen nog niet concreet en meer vlekken op de kaart. De plannen zouden niet voor extra pieken in de bezoekers zorgen en ook buiten het seizoen voor meer mensen zorgen.

‘Het Henschotermeer wordt interessanter voor de recreanten. Zo komt de trimbaan weer terug’, aldus Vlam.

Ze verwachtte dus dat de voorstellen in het voorjaar ingediend zullen worden. Dan zal men de voorstellen beoordelen of ze passen binnen de wetgeving en de regelgeving.

Ze vertelde dat in de plannen ook de verhuizing van de YMCA binnen het landgoed voorzien is. Ze zijn nu gevestigd in Leusden en willen graag naar het Henschotermeer. Deze plannen zullen apart beoordeeld worden. Als de bestemmingsplanwijziging doorgaat zal de YMCA een gebouw waar tenten omheen staan bouwen.

Van Schaik wilde weten hoe het zat met de ruimte voor nieuwe gebouwen aan de kant van de Utrechtse Heuvelrug. Vlam antwoordde dat daar ook gebouwd zal worden.

Overigens is het volgens Vlam belangrijk dat de bestemmingsplannen in juni ingeleverd zijn. Dan kunnen ze nog onder de huidige bestemmingsplanprocedure behandeld worden. In juli wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht.