Wethouder Marleen Treep op de bouw
Wethouder Marleen Treep op de bouw / foto: Gemeente Woudenberg

Meer kansen op huurmarkt

Algemeen

WOUDENBERG – Het college van burgemeester en wethouders heeft Omnia Wonen drie ontheffingen voor de huurmarkt gegeven. Men wil op deze manier een verhuisketen in werking zetten.

Omnia Wonen heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd de regels voor het verhuren van nieuwbouwwoningen in de nieuwe wijken Hoevelaar en De Nijverheyd aan te passen.

In Hoevelaar en De Nijverheyd worden huurappartementen gebouwd. Omnia Wonen wil voor deze appartementen voorrang verlenen aan mensen die een grote woning achterlaten en ouder zijn dan 55 jaar. Een grote woning is een huis met 3 slaapkamers of meer.

In De Nijverheyd komt er voorrang voor mensen met een huurwoningen die een gezin hebben van drie personen of meer. Als er niet gereageerd wordt door deze groep kunnen mensen met zo’n gezinsgrootte zonder huurwoning een kans krijgen.

In de brief met het verzoek schrijft Omnia Wonen verder: ‘Vrijkomende woningen in de bestaande voorraad worden met voorrang aan huurders van Omnia Wonen toegewezen. Op deze manier ontstaat een verhuisketen waarmee zoveel mogelijk huishoudens in een passende woning
terecht kunnen komen.’

In veel gemeenten is er sprake van een wooncrisis. Het is voor starters heel lastig om een woning te vinden. Mensen, die in een sociale huurwoning wonen, zouden eigenlijk naar een koophuis moeten verhuizen, maar kunnen door de hoge woningenprijzen die stap niet zetten. 

Sommige senioren zouden graag een ander levensloop bestendig huis willen bewonen, maar die zijn er onvoldoende. De theorie is als senioren verhuizen, gezinnen in hun vrijkomende woningen kunnen trekken en er langzaam maar zeker ruimte voor starters op de markt zal komen.

Het college van burgemeester en wethouders is heel benieuwd of de maatregelen inderdaad zo uitpakken en vraagt Omnia Wonen om een evaluatie aan het einde van 2022.