Gemeente moet tweede herstelplan vaststellen
Gemeente moet tweede herstelplan vaststellen / foto: Niels Wolterink

Winstwaarschuwing voor herstelplan

di 12 okt 2021, 14:35 Algemeen

WOUDENBERG – De gemeenteraad moet in december het tweede herstelplan voor de financiën vaststellen. De vraag is of er veel te kiezen valt. Maar er moeten pittige besluiten genomen worden.

De gemeenteraad besloot in juli over het eerste herstelplan. Een aantal voorstellen werd toen doorgeschoven omdat er meer onderzoek naar de gevolgen werd gewenst. Dus moeten er in december besluiten vallen, hele pittige besluiten. Ook al omdat toezichthouder de provincie niet onder de indruk was van de eerste besluiten. De gemeente staat onder verscherpt financieel toezicht en kan op dit moment geen kosten maken, die niet in de begroting stonden. De ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders werken hard aan het herstelplan. Woensdag sprak de commissie over de ‘beleidsarme’ begroting, die op tafel lag.

Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD, maakte zich zorgen over de mogelijkheden voor de raad om in december nog zaken te veranderen, die hen niet aanstaan. Over de begroting hadden de partijen vooraf schriftelijke vragen gesteld. De fractie van het CDA vroeg of er veel mogelijkheden waren om andere keuzes te maken. ‘Uit het antwoord van het college krijg ik de indruk dat er eigenlijk geen ruimte voor veranderingen is,’ zei Stalman. Wethouder Anita Vlam verklaarde: ‘Ik wil een winstwaarschuwing voor het herstelplan afgeven. Er zal weinig ruimte zijn.’ Overigens is er volgende week een vergadering voor de raadsleden over de voorgenomen bezuinigingen. Daar mag geen publiek of pers bij, omdat men nog niet openbaar wil maken wat er op stapel staat.
Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, vroeg de andere fracties nu al om over alternatieve oplossingen na te denken. ‘Laten we weer samen overleggen en goede plannen maken.’

Michel Hardeman, fractievoorzitter van het CDA, vroeg of er wel ruimte was om nieuwe plannen in te dienen, die dan doorgerekend moeten worden. Het is duidelijk dat dit niet vlak voor de gemeenteraadsvergadering van december kan. De collegeleden vertellen keer op keer dat de ambtenaren het razend druk hebben met 

het herstelplan op te stellen en door te rekenen.

Wethouder Vlam dacht dat dit wel mogelijk was.

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg is al druk bezig nieuwe plannen te smeden.

Het college verwacht dat het tweede herstelplan onvoldoende zal zijn om onder het verscherpte toezicht uit te komen. Dat staat ook in de begroting. ‘Heel vreemd,’ vond Henk-Jan Molenaar, fractievoorzitter van de SGP. ‘We gaan op de stoel van de provincie zitten en zeggen wat zij moeten vinden. Ik zou er “naar verwachting” bij zetten. Dan houden we de verhouding met de provincie goed.’

Wethouder Vlam vertelde dat die passage in de collegevergadering tot discussies had geleid. ‘We hadden er eerst “naar verwachting” staan, dat hebben we er uitgehaald. En later weer teruggezet en er weer uitgehaald. We weten dat we met deze begroting en het herstelplan niet onder het verscherpte toezicht uitkomen. We weten wat de wet is en hoe de provincie naar begrotingen kijkt. De wet is nu eenmaal de wet.’